Raport o stanie dostępności 2021

W załączeniu do pobrania Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, sporządzony na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).