Jesteś tutaj: Bip -> Strona główna
Strona główna

 

 

 

Nowe godziny pracy PINB Łosice!

w poniedziałki pracujemy do godziny 18.00

 

Uwaga!

Od 28 kwietnia 2023 r. jako załącznik przy oddawaniu budynków do użytkowania wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wymóg ten nie dotyczy budynku:

1)podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2)używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3)przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
4)mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
5)wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
6)gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).
 
Proszę również zwrócić uwagę na „pkt 4) protokoły badań i sprawdzeń”. Powinny być one sporządzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, nie SEP.

 

Uwaga!

 

Aktualizacja druków na stronie internetowej. W celu pobrania aktualnych druków zapraszamy też na Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łosicach www.pinblosice.bip.gov.pl

 

***

 

 

  ***

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

II piętro, p. 45-47

tel/fax: (83) 359 04 52

godziny pracy: pn- 7.30-18.00

wt-pt 7.30-15.30