Jesteś tutaj: Bip -> Dane osobowe
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: pinb@losice.pl , tel. 83 359 04 52

 

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym do kontaktów w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jest Pani Ewa Borzyńska.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: pinb_iod@losice.pl lub adres siedziby z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tutejszym Inspektoracie oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO oraz przepisów krajowych.